Cả hai bên người bán và người mua đều cam kết thực hiện đúng những điều khoản, chính sách về sản phẩm và dịch vụ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Coolbell Việt Nam đã cung cấp.